‘Kwaliteit drijfmest is belangrijker dan hoeveelheid’

2017-09-20T12:49:02+00:00

Geplaatst op maandag 18-09-2017 De gewasgroei is meer gebaat bij een kleine hoeveelheid goede drijfmest dan bij een grote hoeveelheid van mindere kwaliteit. Dat zegt Peter van Hoof, zelfstandig onderzoeker bodemkringloop. Van Hoof roept melkveehouders en akkerbouwers op om het bodemleven te laten meewerken aan de voeding van het gewas. Peter van Hoof sprak vorige [...]

Circulaire landbouweconomie wordt noodzaak

2017-09-04T14:20:57+00:00

Doe Maar Duurzaam! bij RTL 7 De wereldeconomie staat op een keerpunt: de klimaattop Parijs, broeikasgassen terugdringen, duurzaamheid en het opnieuw benutten van afvalstoffen. Oftewel: denken en handelen in een circulaire economie wordt een noodzaak! Dit geldt ook voor de circulaire landbouweconomie. Rinagro Smart Farming houdt zich bezig met het ontwikkelen van producten [...]

Behandelde drijfmest is afroepbaar en bestelbaar

2017-09-14T12:55:09+00:00

Een praktische win-win situatie voor een Friese veehouder en akkerbouwer. Melkveehouder Zeinstra en akkerbouwer Terpstra uit het Friese Peins hebben in de afgelopen vijf jaren positieve ervaringen opgedaan met het gebruik van AgriMestMix. Inmiddels is deze methode van drijfmestverbetering een basis voor hun intensieve samenwerking. En dat ondanks de afstand (ca. 1 km) tussen beide [...]

Bodemvruchtbaarheid verbeteren met compost

2017-05-31T09:51:39+00:00

Van schrale zandgrond tot vruchtbare esgrond. Dit is het doel van de heren Wikkerink in Aalten nu ze dit jaar zijn gestart met het composteren van slootmaaisel op hun melkveebedrijf. Het ruwe slootmaaisel wordt opgeslagen op een siloplaat en aangereden. Om het composteringsproces te bevorderen wordt Compost-O van Rinagro toegediend. Gemiddeld na drie maanden is er [...]

Kunstmestgift aanzienlijk terugbrengen

2017-05-31T09:49:58+00:00

“Ik kan met behandelde mest de kunstmestgift aanzienlijk terugbrengen. Verder is er bij het vullen van de mesttank minder schuimvorming. Het valt mij op, dat de gewassen zeker zo lang doorgroeien in vergelijking met percelen die alleen met kunstmest bemest worden. En ook niet onbelangrijk: het % organische stof is in de afgelopen tien jaar gestegen.”

Minder fosfaat minder kosten

2017-05-31T09:46:06+00:00

Op 1 juli 2017 wordt het afromingspercentage vastgesteld. Op dat moment zal dus duidelijk worden welke korting er op fosfaatrechten wordt 220px-Phosphat-Ion.svgtoegepast en met welke hoeveelheid melkvee er gewerkt kan worden. Er wordt dus niet direct een generieke korting toegepast. Wanneer u op bedrijfsniveau goed presteert op het gebied van fosfaatproductie, dus minder fosfaat per koe, [...]

Hoge opbrengst dankzij geheim wapen

2017-07-17T13:17:53+00:00

Gras dat groeit als kool Melkveehouder Auke Stremler heeft zo zijn eigen ideeën over bodemvruchtbaarheid. Een zodebemester komt bij hem het land niet op en in plaats van kunstmest zou hij graag de mogelijkheid hebben om meer mest uit te rijden. Van de grond rond zijn bedrijf in Jorwert haalt hij tot wel vijf hoogwaardige [...]

Minder fosfaat minder kosten

2017-05-31T13:57:20+00:00

Op 1 juli 2017 wordt het afromingspercentage vastgesteld. Op dat moment zal dus duidelijk worden welke korting er op fosfaatrechten wordt toegepast en met welke hoeveelheid melkvee er gewerkt kan worden. Er wordt dus niet direct een generieke korting toegepast. Wanneer u op bedrijfsniveau goed presteert op het gebied van fosfaatproductie, dus minder fosfaat per koe, [...]

Investeren in je bodem loont

2016-06-16T06:25:21+00:00

AgriMestMix bevat Mycorrhiza schimmels. Deze worden gekweekt en vermeerderen zich door de verdere groei in aerobe (met zuurstof) mest. De verrijkte aerobe mest komt daarna op een eveneens aerobe bodem waar de schimmel verder groeit en de symbiose aan gaat met de plant. Hierdoor kan de plant met minder meststoffen toe. De Mycorrhiza is een schimmel [...]