Compost-O in de Varkenssector2017-07-24T08:37:22+00:00

Wat is CompostO

Door het minderen van fosfaat in het varkensvoer komt het steeds vaker voor dat er vaste mest in de mestkelders achterblijft bij varkensbedrijven. Dit zorgt ervoor dat er te weinig opslagruimte komt door de achtergebleven mest.
Rinagro B.V. brengt zins vorig jaar een nieuw product Compost-O op de markt voor het afbreken van organisch materiaal. Dit product is ook de oplossing voor achtergebleven varkensmest! Door toepassing van Compost-O verteerd deze achtergebleven mest en gaat met de dunne mest weer uit de put. Andere voordelen zijn dat gassen zoals ammoniak en methaan ook nog sterk gereduceerd worden waardoor er een hoogwaardiger mest ontstaat. Kortom een zeer interessant product!

Voordelen gebruik Compost-O

  • De homogeniteit van uw drijfmest verbetert:
  • Door de afbraak van het organische materiaal is er geen sprake van koekvorming.
  • Vermindering geur- en ammoniakemissie: milieuwinst.

Laatste nieuws

Facebook LinkedIn