Compost-O in de varkenshouderij

Een bekend verschijnsel in varkenshouderij is dat er in de mestkelders een bezinklaag in de kelder ontstaat, de dikke fractie die in de mestkelders achterblijft bij varkensbedrijven. Dit zorgt ervoor dat er te weinig opslagruimte overblijft door het achterblijven van mest.
Rinagro B.V. brengt sinds 2010 het product Compost-O op de markt voor het afbreken van organisch materiaal. Dit product is ook de oplossing voor de achtergebleven varkensmest! Met Compost-O verteert / mineraliseert de achtergebleven mest en komt deze met de dunne mest weer uit de put. Andere voordelen zijn dat gassen zoals ammoniak en methaan sterk gereduceerd worden waardoor er een hoogwaardige mest ontstaat.

Voordelen gebruik Compost-O

  • Verbetert homogeniteit van uw drijfmest.
  • Door afbraak van het organische materiaal geen koekvorming en zinklagen.
  • Vermindering geur door reductie methaan- en ammoniakemissie: milieuwinst.

Laatste nieuws

Profiteer ook van de werking van Compost-O

Bestel direct door contact op te nemen met Rinagro