Zonder Fosfaat, toch Resultaat 2017-07-24T07:48:42+00:00

Een duurzame, vervangende werking voor fosfaatmest met Rinagro.

Fosfaatmest is van sterke invloed bij de opslag van energie en het ontstaan van wortels in uw gewassen. Een tekort aan dit element heeft duidelijke gevolgen voor uw planten en de vorming van zaad. Het gebruik van dit (kostbare) type meststof wordt echter sterk afgeremd onder beperkingen in het mestactieplan.

Het door Rinagro ontwikkelde AgriMestMix om mest te behandelen heeft bij toepassing meer energie beschikbaar voor het bodemleven, en bevat meer mineralen voor het gewas. Het product fungeert als bodemhersteller waarbij er wortelstikstof ontstaat, en kan dus gebruikt worden als alternatief voor fosfaatmest. Het resultaat is een sterkere beworteling en bevordering van de groei van de plant en zaadvorming. AgriMestMix heeft een positieve invloed op eiwitten (RE, OEB en DVE), wat in combinatie met een verhoogde wortelvorming de gift van fosfaat in uw mest aanzienlijk kan laten dalen.
De voordelen van AgriMestMix voor de akkerbouw op een rij:

  • Behouden van stikstof in uw mest dankzij ammoniakbinding.
  • De daling van het kunstmest- en fosfaatverbruik.
  • Verbetering van homogeniteit van uw drijfmest: de mest is eenvoudiger te injecteren.
  • Vermindering van geur- en ammoniakemissies met zodoende een milieuwinst.
  • Behoud van meer vitaminen en mineralen in de gewassen.
  • Een aanzienlijk deel van uw akkerbouwgewassen rijpen sneller af.
  • Een sterke kostprijsverlaging in de akkerbouw.

Laatste nieuws

Facebook LinkedIn